Dotacja na OZE dla mieszkańców Warszawy

 • -
pv instal

Dotacja na OZE dla mieszkańców Warszawy

Category : AKTUALNOŚCI

Uzyskaj dotację ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy m.in. na: zakup i montaż kolektorów słonecznych czy też instalacji fotowoltaicznych.

Wnioskodawca może uzyskać donansowanie w wysokości:

do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych
źródeł energii odnawialnej (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora nansów publicznych),
przy czym dla inwestycji polegających na:

 • zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej
  w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób zycznych oraz osób
  zycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć
  15 000 zł;
 • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji
  udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć
  15 000 zł.

Dotacje nie są udzielane na:

 • opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianę
  instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej
  wody;
 • zakup i montaż urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła
  itp.), służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego
  ogrzewania, w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nabór wniosków 

od 1 września do 31 grudnia 2016
od 2 stycznia do 31 marca 2017

projekt2rgb


Aktualności na facebook